Διαδικτυακή Πύλη Ανατολικής Αττικής Ωρωπού Ερέτριας Χαλκίδας Ευβοίας Τακτικές ενημερώσεις για Events σε Ωρωπό & Χαλκίδα & Δρομολόγια πλοίων και ΚΤΕΛ .Βρείτε τα δρομολόγια Κτελ Για Ωρωπός & Συκάμινου & Μαλακάσας & Δήλεσι Ακίνητα & Ενοικίαση & Πωλήσεις.Ενοικίασης καταλυμάτων, Βρείτε μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα στην ευρύτερη Περιοχή Ωρωπού και Κάλαμος & Μαλακάσας & Ερέτριας, Ενοικίαση Διαμερισμάτων , πώλησης κατσικιών και οικοπέδων

Discovering the Ancient Marvels

Epidaurus is renowned for its ancient theater, a masterpiece of classical Greek architecture that has stood the test of time for over two millennia. Built in the 4th century BCE, the Epidaurus Theater is celebrated for its exceptional acoustics, which allow even the softest whisper to be heard from the stage to the highest seat in the audience. Imagine yourself transported back in time as you sit amidst the ancient stone tiers, soaking in performances of Greek tragedies and experiencing the magic of live theater in its purest form.

But the theater is just one facet of Epidaurus’s rich archaeological heritage. Wander through the ruins of the Sanctuary of Asklepios, the healing center dedicated to the god of medicine, and marvel at the intricately carved marble columns and statues that once adorned this sacred site. Explore the ancient stadium, where athletes competed in the Panhellenic Games, and envision the spirit of competition that once filled the air.

No payment method connected. Contact seller.
Τεχνική υποστήριξη APP ανά ώρα
Contact Form

Contact Us