Κέρδος από το διαδίκτυο!

Ξέρατε ότι ακόμα και οι πιο μικρή επιχείρηση  έχει την δυνατότητα  να επωφεληθείτε από το Διαδίκτυο και της Έξυπνες  εφαρμογές και  να έχει κέρδη. Τι είναι οι Ειδοποιήσεις Push Notification Οι ειδοποιήσεις push είναι ένα κανάλι επικοινωνίας ενσωματωμένο σε κάθε κινητή συσκευή που πωλείται σήμερα. Οι ειδοποιήσεις push επιτρέπουν στις εφαρμογές να απευθύνονται σε χρήστες […]

Ελλάδα – Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ελλάδα – Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου Περιγράφει πόσο ευρέως χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κύριοι τομείς που πωλούν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και πόσα προϊόντα / υπηρεσίες σε κάθε τομέα πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου έναντι του λιανικού εμπορίου. Περιλαμβάνει τι πρέπει να γνωρίζει μια εταιρεία για να επωφεληθεί από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην τοπική […]

Πάνω