Ελλάδα – Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ελλάδα – Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου
New Post

Ελλάδα – Επισκόπηση του ηλεκτρονικού εμπορίου Περιγράφει πόσο ευρέως χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι κύριοι τομείς που πωλούν μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου και πόσα προϊόντα / υπηρεσίες σε κάθε τομέα πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου έναντι του λιανικού εμπορίου. Περιλαμβάνει τι πρέπει να γνωρίζει μια εταιρεία για να επωφεληθεί από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην τοπική αγορά και  αξιόπιστες, ιστοσελίδες B2B.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/27/2018

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΗλεκτρονικό Εμπόριο (eCommerce) στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά τα τελευταία τρία χρόνια, και αυτή η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019. Σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχουν περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια αγοραστές  και οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου έφθασε περίπου 6.150.000.000 € το 2017 , αυξάνοντας κατά 25% τις πωλήσεις κατά 4,9 δισ. δολάρια το 2016. Παρά την αύξηση αυτή, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα είναι λιγότερο προηγμένο από ό, τι σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κύριος λόγος, εκτός από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αποκομίσει τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΤΠΕ και πέφτει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ σε πολλούς δείκτες ΤΠΕ που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα. Με βάση τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της ΕΕ που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 28 για τις επιδόσεις της στην ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία. Επιπλέον, παρόλο που η χρήση του Διαδικτύου βελτιώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ, 67% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 81%. Η βελτίωση σε αυτούς τους τομείς, ιδίως η διείσδυση στο διαδίκτυο, θα οδηγήσει σε ισχυρότερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου

Τρέχουσες τάσεις της αγοράς

Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα του ELTRUN, του Κέντρου Ερευνών Ηλεκτρονικού Επιχειρεί ν της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνέχισε να βλέπει αυξημένη ζήτηση το 2018, παρά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του εισοδήματος που έκανε τους καταναλωτές πιο ευαίσθητες στις τιμές, τη δημιουργία πολλών νέων τοπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων υψηλής ποιότητας σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και τη συνέχιση των ελέγχων κεφαλαίου.

Οι Έλληνες έχουν γίνει πολύ καθοδηγούμενοι από τις τιμές, γνωρίζοντας ότι η διαδικτυακή λιανική πώληση θα μπορούσε να τους προσφέρει το πλεονέκτημα της σύγκρισης ενός ευρέος φάσματος προϊόντων σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και την προσέλκυση online προσφορών και εκπτώσεων. Παρόλο που η Ελλάδα έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης από την οικονομική κρίση, η προηγούμενη αστάθεια εξακολουθεί να επηρεάζει τα αγοραστικά πρότυπα και τις τάσεις των καταναλωτών των ελληνικών αγορών. Το κυνήγι ευκαιρίας θα συνεχίσει να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί στο λιανικό εμπόριο στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα. Οι προβλέψεις για το 2018 παραμένουν θετικές, όπου το 38% των διαδικτυακών καταναλωτών αναμένεται να αυξήσει τις ηλεκτρονικές αγορές τους και το 42% θα συνεχιστεί στα σημερινά επίπεδα, ενώ μόνο το 20% αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες.

Εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο (B2C)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (B2C) το 2017 βελτιώθηκε σε σχέση με το 2016,

Αν και η μέση αξία και ο αριθμός των ηλεκτρονικών αγορών δεν άλλαξαν το 2017 σε σύγκριση με το 2016, η αύξηση προέρχεται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, προστέθηκαν νέοι αγοραστές, με 2 από τους 10 να ξεκινούν τις ηλεκτρονικές αγορές τους το 2017, γεγονός που σχετίζεται με τη σχετική ανοδική τάση που άρχισε με ελέγχους κεφαλαίου και τη μεγάλη γκάμα ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων με υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δεύτερον, το ποσοστό των ώριμων διαδικτυακών αγοραστών έχει αυξηθεί, δεδομένου ότι πάνω από το 31% πραγματοποιεί μία στις δύο αγορές σε απευθείας σύνδεση σε σύγκριση με το 29% το 2016 και το 25% το 2015. Τρίτον, 7 στους 10 διαδικτυακούς καταναλωτές κάνουν αγορές πάνω από το 80% σε ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα από τα περίπου 7000 και  από 6 στους  10 το 2016 και 5 από στους  10 το 2015.

Δεν υπάρχουν αλλαγές στην κατάταξη των 10 κορυφαίων κατηγοριών ηλεκτρονικών αγορών (τα ποσοστά δείχνουν τα ποσοστά των συμμετεχόντων που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία ηλεκτρονική αγορά από αυτήν την κατηγορία στην περίοδο 2017) σε σύγκριση με το 2016 και είναι: ταξιδιωτικές υπηρεσίες (83%), διαμονή (47%), προϊόντα προσωπικής φροντίδας (45%) και βιταμίνες / συμπληρώματα διατροφής (41%), ενδύματα και υποδήματα (61%), έτοιμα φαγητά (59% ).

Οι τρεις κατηγορίες στις οποίες δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα είναι: ταξιδιωτικές υπηρεσίες, διαμονή και εισιτήρια. Οι κατηγορίες στις οποίες έγιναν οι περισσότερες παραγγελίες είναι: εισιτήρια, έτοιμα φαγητά και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Οι κατηγορίες με την μεγαλύτερη άνοδο των online αγορών είναι: έτοιμα γεύματα, εισιτήρια και βιταμίνες / συμπληρώματα διατροφής.

 Η ηλεκτρονική συμπεριφορά των αγορών οφείλεται κυρίως στην έρευνα αγοράς σε απευθείας σύνδεση, στη σύγκριση των τιμών και στη σημαντική αύξηση της σε απευθείας σύνδεση τραπεζικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω ελέγχων κεφαλαίου. Οι Έλληνες αγοραστές στο διαδίκτυο πραγματοποιούν το 50% των συνολικών φυσικών αγορών τους μετά την πρώτη αναζήτηση στο διαδίκτυο στις μηχανές αναζήτησης ή / και τις υπηρεσίες σύγκρισης τιμών. Αυτό δικαιολογεί τα σημαντικά ποσά που δαπανώνται από τα σήματα για την ψηφιακή προβολή για να τα προσελκύσουν στο φυσικό τους δίκτυο. Παράλληλα, οι Έλληνες καταναλωτές στο διαδίκτυο πραγματοποιούν το 20% των online αγορών τους αφού πρώτα επισκεφθούν το φυσικό κατάστημα.

Αυτό το showroom είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και δικαιολογεί την εμφάνιση, το 2017, πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας για την αναβάθμιση της καταναλωτικής εμπειρίας στα καταστήματα μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και κινητών εφαρμογών.

Η ευαισθησία στις τιμές είναι ο βασικός παράγοντας για αγορές στο διαδίκτυο (75%), ακολουθούμενη από άμεση σύγκριση προϊόντων – κυρίως τιμή και χαρακτηριστικά (52%) και ευκολία εύρεσης νέων προσφορών (41%). Αυτό, φυσικά, οδηγεί σε χαμηλή πίστη, καθώς το 65% των online αγοραστών δηλώνουν ότι το 50% των αγορών τους πραγματοποιήθηκε σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο επισκέφτηκαν μόνο μία φορά το χρόνο. Ο δεύτερος λόγος αφορά τη γκάμα προϊόντων και τη διαθεσιμότητα προϊόντων που δεν βρίσκονται σε φυσικές αποθήκες (47%), η μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων (38%) και η ευκολία εύρεσης προϊόντων από το εξωτερικό (37%).

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν έναν ηλεκτρονικό καταναλωτή να επιλέξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η εμπιστοσύνη, συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαλούς τρόπου πληρωμής μέσω ενός γνωστού μεταφορέα (46%), χαμηλών τιμών και προσφορών (42%), ταχύτητας και ευκολίας πλοήγησης (37%). , σαφείς όροι χρήσης (35%), καλές κριτικές σε ιστολογία / φόρουμ κ.λπ. (32%), χρηστικότητα ιστοσελίδων (29%) και καλή εξυπηρέτηση (27%). Τα δημοφιλή ηλεκτρονικά καταστήματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πολλά Amazon, eBay, τρίτα μέρη του Amazon, Google store

Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Το διασυνοριακό εμπόριο στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 25% των συνολικών Online αγορών μειωμένο κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω του αυξημένου αριθμού των εταιριών στην Ελλάδα που προσφέρουν τα προϊόντα τους για Online αγορές. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι περίπου 7.000 εταιρείες στην Ελλάδα, τοπικές και ξένες, προσφέρουν τα προϊόντα τους Online. Οι Έλληνες πελάτες προτιμούν να αγοράζουν από Αμερικανούς, Βρετανούς, Κινέζους και Γερμανούς πωλητές.

Παρά την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν αξιοποιούν ακόμα το δυναμικό διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Επί του παρόντος, μόνο το 24% των ελληνικών επιχειρήσεων προσφέρουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και τα προϊόντα πλοίων κυρίως στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Ωστόσο, το διασυνοριακό εμπόριο αυξάνεται διαρκώς, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες έμποροι πωλούν στο εξωτερικό και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε διεθνές επίπεδο.

Διαδικτυακή πληρωμή

Για πρώτη φορά το 2017 υπάρχει μια αλλαγή στην προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής, δεδομένου ότι οι χρεωστικές κάρτες είναι πλέον το πιο δημοφιλές μέσο πληρωμής, καθώς το 64% των Online αγοραστών τη χρησιμοποιούν, ακολουθούμενη από Ανταμοιβή 57% και πιστωτικές κάρτες 42%. Αυτό σχετίζεται με μέτρα και φορολογικά κίνητρα για την προώθηση της χρήσης πλαστικών χρημάτων. Για πρώτη φορά, το ψηφιακό πορτοφόλι εμφανίζεται επίσης με το 17% (λόγω των περισσότερων συναφών προϊόντων από τις τράπεζες και τα ιδρύματα ηλεκτρονικών πληρωμών) και το PayPal με 9%.

Κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο

Η χρήση των κινητών συσκευών για ψηφιακές συναλλαγές αυξάνεται ραγδαία στους Έλληνες. Το 98% των διαδικτυακών καταναλωτών έχει καθημερινή πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Οι αγοραστές μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν το κινητό ως βασική συσκευή για τις εμπορικές ψηφιακές συναλλαγές τους, όπως η χρήση εφαρμογών αναζήτησης (93%), οι αναζητήσεις τιμών στο φυσικό κατάστημα (65%), η χρήση εταιρικών εφαρμογών (34%) και η ηλεκτρονική τραπεζική 21%).

νομικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C διέπετε από το γενικό νόμο για την προστασία των καταναλωτών (νόμος 2251/1994) και τη νομοθεσία που ρυθμίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο (PD 131/2003, η οποία ενσωμάτωσε την οδηγία 2000/31 / ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινή υπουργική Απόφαση Z1-891 / 13-06-2013, η οποία ενσωμάτωσε την οδηγία 2011/83 / ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών). Οι νόμοι αυτοί προβλέπουν την ελεύθερη και χωρίς άδεια παραχώρηση υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και την ικανότητα να παράγουν έγκυρες συμβάσεις με ηλεκτρονικά μέσα (3 και 8 § 1 του Π.Δ. 131/2003). Όσον αφορά την ιδιωτική ζωή του τελικού χρήστη, εφαρμόζεται ο νόμος για την προστασία των δεδομένων (νόμοι 2472/1997 και 3471/2006), ο οποίος ενσωμάτωσε τις οδηγίες 95/46 / ΕΚ και 2002/58 / ΕΚ.

Η οδηγία 2000/31 / ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησε το βασικό νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά. Στόχος της οδηγίας είναι η άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επιγραμμένες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η παροχή νομικής ασφάλειας στις επιχειρήσεις και τους πολίτες στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31 / ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο), που εγκρίθηκε το 2000, θεσπίζει ένα πλαίσιο εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο παρέχει ασφάλεια δικαίου τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Η οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για θέματα όπως οι απαιτήσεις διαφάνειας και πληροφόρησης για τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδίκτυο, τις εμπορικές επικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και τους περιορισμούς ευθύνης των παροχών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Ενισχύει επίσης τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και τον ρόλο της αυτορρύθμισης.

Ενημερωθείτε λεπτό προς λεπτό για όλες οι εξελίξεις από το oroposonline.gr/

Οι και από την εφαρμογή μας